Poniedziałek, 20 września 2021, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

BIBLIOTEKA DEPOZYTOWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Przy Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej działa Depozytowa Biblioteka ONZ, w ramach której udostępniane są zbiory z wielu dziedzin ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego, stanowiących przedmiot publikacji takich agend ponadnarodowych ONZ jak: UNCTAD, FAO, Europejska Komisja Gospodarcza, UNDP, Komitetu Zrównoważonego Rozwoju i in.

Szczególną wagę w zbiorach depozytowych ONZ mają publikacje na temat instytucji i agend ONZ w różnych regionach współczesnego świata, inwestycji zagranicznych, handlu międzynarodowego, rynku pracy, ochrony środowiska, milenijnych celów rozwoju, globalizacji, jej efektów pozytywnych i negatywnych, nierówności dochodowych we współczesnym świecie oraz regionalnych ugrupowań gospodarczych.

Z biblioteki korzystają pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ, studenci oraz pracownicy urzędów i instytucji regionalnych, samorządów i in.

Przy bibliotece ONZ działa również Studenckie Koło Przyjaciół ONZ : Terra Nostra, nad którym opiekę sprawuje Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej - prof. dr hab. Zofia Wysokińska.

Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź