Poniedziałek, 20 września 2021, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

O KATEDRZE

Profil działalności Katedry:

 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej
 • Ekonomia efektów integracji na jednolitym rynku europejskim w wyniku pogłębiania procesów integracyjnych w UE
 • Zintegrowane polityki ekonomiczne i społeczne Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza zintegrowana polityka regionalna/spójności społeczno-gospodarczej, zintegrowana polityka przemysłowa, zintegrowana polityka ochrony środowiska, zintegrowana polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich,  polityka energetyczna i przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, polityka rozszerzenia UE, w tym Partnerstwo Wschodnie, polityka wobec Bałkanów. i in. Strategie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
 1. Efekty integracji europejskiej na rynku przemysłowym, rolnym oraz na rynku usług, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla innowacyjności i ochrony środowiska, w tym aspektów budowy „zielonej gospodarki „oraz gospodarki opartej na „włączeniu społecznym” (zwłaszcza na znaczeniu przedsiębiorczości ludzi starszych w UE).
 • Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach i regionach UE (Projekt międzynarodowy GAVA- Governance for Sustainable Development).
 • Wdrażanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. (Corporate Social Responsibility- CSR)
 • Wdrażanie koncepcji wzrostu innowacyjności w UE i jej regionach, w tym innowacji społecznych
 • Szanse i zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju nowych technologii dla poszanowania prywatności obywatela i firmy (udział Katedry w 2 Projektach międzynarodowych w Programie Ramowym UE 7FP: Projekt PRACTIS (Privacy- Appraising Challenges to Technologies and Ethics) i Projekt PATS-Promotion of pan-European and international awareness of the ethical aspects of Security technologies ).
 1. Pozycja Unii Europejskiej we współczesnej gospodarce światowej
 • Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej-pozycja UE
 • Współpraca instytucji europejskich z instytucjami globalnymi w tym zwłaszcza z WTO, ONZ (UNCTAD, UNEP), ISO i in.
Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź