Poniedziałek, 20 września 2021, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

KIERUNKI STUDIÓW

Katedra sprawuje nadzór merytoryczny nad kierunkiem studiów Ekonomia Ekobiznes - studia I i II stopnia.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z ekonomii międzynarodowej i integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju i jego strategii, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, analizy rynków towarów i usług środowiskowych.

Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry

 • Ekonomia integracji europejskiej - prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Zrównoważony rozwój i jego strategie - prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Sustainable Development-zajęcia konwersatoryjne w jęz. Angielskim - prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie - prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Transnarodowe regulacje w dziedzinie ochrony środowiska -prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Rynek kapitałowy w procesie integracji europejskiej - prof. dr hab. Janina Witkowska
 • Teorie i współczesne problemy międzynarodowych przepływów kapitałowych - prof. dr hab. Janina Witkowska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu - prof. dr hab. Janina Witkowska
 • Euroregiony -prof. nadzw. dr hab. Maria Greta
 • Jednolity rynek usług  - Dr Joanna Wyszkowska-Kuna
 • Unia Gospodarcza i Walutowa - dr Krzysztof Lewandowski
 • Ekonomia międzynarodowa - dr Anna Rydz-Żbikowska
 • Ekonomia rozwoju zrównoważonego - dr Anna Rydz-Żbikowska
 • Zrównoważony rozwój - dr Anna Rydz-Żbikowska
 • Podstawy inżynierii środowiska - dr inż. Danuta Lipińska
 • Gospodarka a środowisko - dr inż. Danuta Lipińska
 • Gospodarka komunalna - dr inż. Danuta Lipińska
 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa - dr inż. Danuta Lipińska
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna - dr inż. Danuta Lipińska
 • Ustrojcziwoje rozitje - dr inż. Danuta Lipińska
 • Polityki wspólnotowe II - dr Agnieszka Drzymała
 • Zrównoważony transport, turystyka i rolnictwo - dr Agnieszka Drzymała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - dr Agnieszka Drzymała
 • Regulacje narodowe i ponadnarodowe UE - dr Agnieszka Drzymała
 • Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej i biznesu - dr Agnieszka Drzymała
 • Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej - dr Agnieszka Drzymała
 • Polityka wobec rynków sektorów sieciowych - dr Agnieszka Drzymała
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie - dr Agnieszka Drzymała
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - dr Agnieszka Drzymała
 • Ekonomia międzynarodowa - mgr Radosław Dziuba
 • Polityki wspólnotowe i (rynek dóbr i usluq) - mgr Radosław Dziuba
 • Ekonomia integracji europejskiej - mgr Radosław Dziuba

a także zajęcia z mikro i makroekonomii, ekonomii matematycznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i inne.

Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź